Dołącz do nas

Najpierw przeczytaj Statut

Potem wydrukuj i wypełnij deklarację
(pamiętaj o podpisie i wyślij na nasz adres)

Możesz wysłać dodatkowo skan pocztą elektroniczną na adres: kontakt@tyskieszpilki.pl

Jeżeli jeszcze nie znasz żadnej Szpileczki, wpisz jako członkinie wprowadzające dwie osoby z Zarządu.

Na najbliższym zebraniu Zarządu przyjmujemy nowe członkinie.

I już – witamy wśród nas

Tylko pamiętaj o składce… dotychczas ustalona kwota to 60 zł na kwartał

Numer konta Stowarzyszenia do wpłaty składek członkowskich:
47 1140 2004 0000 3902 7866 3974

Scroll to Top